ثبت طلاق - طلاق شرعی

بر اساس قوانین ایران بخصوص قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند۱۳۹۱موارد قانونی ذیل قابل ذکر است:

 

۱- ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.

 

۲-در خواست طلاق ابتدا توسط دادگاه خانواده بررسی و بعد از صدور رای دادگاه خانواده {که گواهی عدم سازش نامیده می شود } و قطعیت رای در دفاتر اسناد رسمی طلاق ثبت می گردد. بنابراین بدون رای دادگاه خانواده نمی توان یک طلاق را جاری و ثبت کرد.

 

۳-گاهی در خواست طلاق با توافق زوجین صورت می پذیرد و گاهی درخواست طلاق وسیله یکی از زوجین و بدون توافق مطرح می گردد.

 

۴- دادگاه خانواده ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين  تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود.

۵- ارائه گواهي پزشك ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

۶-مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

۷- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، درصورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

۸- اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه اسناد رسمی طلاق يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي گيرد.سر دفتر اسناد رسمی نوع طلاق را حسب ماهیت رای دادگاه و حسب اینکه  درخواست طلاق از ناحیه کدامیک از زوجین صورت پذیرفته است تعیین و بعد از جاری کردن صیغه طلاق آن را ثبت می کند.

 

۹-هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.

۱۰- ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ها معرفي مي شوند امكان‌پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.

 

 

بنا به مراتب فوق می توان بطور خلاصه چنین گفت :

الف )طلاق زوجین ایرانی در داخل کشور ایران بعد از طرح دادخواست طلاق در دادگاه خانواده و صدور رای آن دادگاه،وسیله دفاتر اسناد رسمی طلاق جاری و ثبت می گردد.

ب) طلاق زوجین ایرانی خارج از کشور درصورتی که در دادگاه محل اقامت خود طلاق محلی اخذ کرده باشند با در خواست هر دو طرف (زن و مرد)وسیله واحد های کنسولی سفارت خانه های ایران در سطح کشورهای خارجی  بعد از صدور تاییدیه دادگاه ایران ثبت خواهد شد.

 

برای ثبت طلاق ایرانیان مقیم در خارج ایران در کنسولگری سفارت خانه های ایران وجود شرایط زیر ضرورت دارد.

 • رای طلاق صادره از محل اقامت 
 • درخواست هر دو طرف (زن و مرد).  بدیهی است طلاق بدون رضایت کامل طرفین قابل انجام نیست.
 • جاری شدن صیغه طلاق شرعی توسط افراد صلاحیت دار

نکته ضروری : در صورت عدم وجود هر کدام شرایط فوق همواره زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند با انتخاب وکیل ،از طریق رههای قانونی،  داخل ایران نیز پی گیر طلاق خودباشند.

 

اموری که باید ضمن فرایند طلاق (اعم از اینکه طلاق خارج از کشور ثبت گردد یا داخل کشور)تعیین تکلیف گردد بشرح ذیل است.

 • - تعیین نوع طلاق ( خُلع ، بائن و رَجعی)
 • مهریه 
 • نفقه زن
 • حضانت فرزندان 
 • ملاقات فرزندان 
 • هزینه نگهداری فرزندان 
 • اجرت المثل دوران زندگی مشترک زن 
 • شرط تنصیف اموال 
 • تعیین تکلیف حقوقی که ضمن شروط ضمن عقد برای طرفین تعیین شده 
 • جهیزیه 

نکات مذکور در خصوص طلاق زوجین ایرانی داخل کشورایران، وسیله دادگاه خانواده ایران تعیین تکلیف می گردد.اما زوجینی ایرانی که خارج از ایران اقامت دارند و از طریق کنسولگری های ایران اقدام به ثبت طلاق خود می نمایند میباست تمامی موارد مذکور را ضمن توافق جداگانه یا ضمن شروط طلاق شرعی خود قید و مورد توافق  قرار دهند. بدیهی است عدم توافق زوجین خارج از کشور در خصوص هرکدام از امور یادشده می تواند بعدها  ادعای حقوقی طرفین را در بر داشته باشد.

 

 

هشدار برای زوجین خارج از کشورکه طلاق خود را از طریق واحد های کنسولگری ها انجام می دهند.

در خیلی از موارد که زوجین برای ثبت طلاق خود از طریق سفارت خانه ها اقدام می نمایند برای جاری کردن صیغه طلاق شرعی خود به افراد غیر متخصص مراجعه می نمایند و تبعاً افراد غیر صالح و غیر متخصص در تهیه طلاق نامه شرعی به موارد یاد شده اشاره ای نمی نمایند و پیرو همین طلاق شرعی، ثبت طلاق آنان با مشکل مواجه می گردد.چرا که در صورت عدم اشاره به موارد یاد شده ، طرح دعاوی بعدی با فرض ثبت طلاق در خصوص مواد پیش گفته برای زوجین باقی می ماند و همین مسئله مشکلات حقوقی بعدی را برای طرفین در بر خواهد داشت.

به عنوان مثال عدم اشاره به اجرت المثل ایام زوجیت در طلاق نامه شرعی با فرض ثبت طلاق از طریق واحد کنسولگری ، زن حق طرح دعوی به طرفیت شوهر سابق خود را دارد. همچنین است عدم اشاره به تنصیف اموال و مهریه و….

 

 

خدمات موسسه ایرکا به ایرانیان خارج از کشور بخصوص ایرانیان مقیم کانادا و امریکا 

۱- قبول وکالت در کلیه امور خانوادگی جهت اخذ رای دادگاه خانواده ایران و ثبت طلاق در ایران

۲- ارائه خدمات مشاوره حقوقی ، در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل حقوقی در زمینه اختلافات خانوادگی می توانید از مشاوره حقوقی ما بهره مند گردید.

۳- ارائه نظر کارشناسی (Expert Opinion)به دادگاه های خانواده کشورهای کانادا و امریکا در کلیه امور اختلافی زوجین ایرانی مطروحه در دادگاهاهای کشور های یاد شده بر مبنای قوانین ایران

۴- تهیه و تنظیم قرارداد جدایی و طلاق برمبنای قوانین ایران  و اجرای آن 

۵- جاری کردن صیغه شرعی طلاق شرعی ایرانیان درکانادا و ثبت آن از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در امریکا

با توجه به اینکه ایرانیان بصورت پراکنده در سراسر کشور کانادا ساکن هستند و سفارت خانه ایران در این کشور نیز مدت ها قبل تعطیل گردیده است و هموطنان ایرانی برای ازدواج وثبت قانونی آن دچار مشکلات عدیده هستند و در موارد عدیده طرفین از بهره مندی از یک عقد و توافق ازدواج حاوی نکات و شروط قانونی محروم هستند. در این زمینه افراد آگاه به قوانین ایران نیز رسما فعالیتی ندارند. موسسه حقوقی ایرکا بصورت رسمی و قانونی به منظور حل مشکل هموطنان ایرانی با جاری کردن صیغه شرعی طلاق ایرانیان در کانادا و ثبت آن از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در امریکا به یاری عزیزان می شتابد.