دعاوی مدنی

این در  صفحه به تعدادی از دعاوی  مدنی اشاره می گردد البته این مقدار همه دعاوی مدنی  را شامل نمی گردد . منظور ما از این توضیحات صرفا اطلاع رسانی به افرادی می باشد که به هر نحوی نیاز مند خدمات حقوقی از ناحیه یک وکیل دادگستری در دادگاههای  ایران هستند لذا سعی گردیداست توضیحات بصورت کاملا ساده  شرح داده شود که منظور از عناوین دعاوی مدنی چیست؟

 

 

۱- الزام به انجام تعهدات:

شخصی بر اساس قراردادباید تعهدی را به نفع دیگری انجام دهد ولی امتناع می کند.در این صورت باید از دادگاه الزام ممتنع رابه انجام تعهد را خواست. در این موضوع تعهد می تواند مالی یا غیر مالی باشد.

 

 

۲- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و وسایل نقلیه :

شخصی ملک(مانند آپارتمان یا زمین ) یا وسایل نقلیه( مانند اتومبیل) خریداری کرده است فروشنده از انتقال رسمی ملک یا وسیله نقلیه وانتقال سند مالکیت خوداری می کند بر همین اساس خریدار از دادگاه می خواهد تا فروشنده را  مجبور به تنظیم سند نماید . 

 

 

۳- الزام به تحویل مبیع:

شخصی مالی را خریداری کرده است. ولی فروشنده از تحویل آن خوداری می نماید در این صورت  خریدار در دادگاه علیه شخص فروشنده طرح دعوا می نماید تابتوانید از طریق دادگاه مال خود را از ایشان تحویل بگیرید.

 

 

۴-دعوای الزام به تأدیه ثمن:

کسی مالی را به شخص دیگر فروخته است ولی ایشان وجه آن پرداخت نمی کند وناچارا در دادگاه مطالبه طلب می نماید.

 

۵-مطالبه وجه التزام قراردادی:

دو شخص  فی مابین قراردادی دارند ومطابق قرارداد مقرر شده یک طرف  تعهدی را  انجام دهد ودر قرار داد تعیین گردیده اگر این تعهد به کیفیت توافق شده انجام نشود ایشان باید وجه ای را به طرف دیگر  پرداخت نماید وحال کسی که شرط به نفع اوست مدعی است طرف مقابل  به شرط قراردادی عمل ننموده وباید خسارت مقرر را پرداخت نماید.

 

۶-مطالبه خسارت ناشی از قرارداد:

دو شخص  فی مابین قراردادی دارند . یکی از آنان مدعی است طرف دیگر مطابق قرارداد عمل ننموده واز این جهت متضرر شده است و  مطالبه ضرر وزیان می نماید.

 

 

۷-خسارت ناشی ضمان قهری (الزامات غیر قراردادی):

فرض اول:این گونه دعاوی که اَشکال متعدد دارد.قالباً شخصی در دادگاه مدعی می شود که شخص غیر وظیفه ای داشته  (این وظایف مبنای قراردادی ندارد) وبه این وظیفه عمل نکرده اند وبه همین جهت برای وی  ضرر وزیان  وارد شده است.بعنوان مثال تصور کنید صاحب سگی از سگ خود مواظبت نکرده وسگ به شما حمله کرده وشما را زخمی کرده است .

 

۸-تنفیذفسخ قرارداد:

در این دعوا دوطرف با همدیگر قراردادی امضاء نموده اند. یکی از طرفین مدعی است که قرارداد بنا به شرایط قانونی فسخ شده واز دادگاه می خواهد که تایید نماید که قرارداد فسخ شده است ولی طرف دیگر منکر است ومدعی است قرارداد کما کان ادامه دارد.

 

۹-ابطال قرارداد:

در این دعوا دوطرف با همدیگر قراردادی امضاء نموده اند. یکی از طرفین مدعی است که قرارداد بنا به فقدان شرایط قانونی از ابتدا باطل بوده است و از  دادگاه می خواهد که تایید نماید که قرارداد باطل بوده  است ولی طرف دیگر منکر است ومدعی است قرارداد صحیح است وباید ادامه  دارد. 

 

۱۰-مطالبه وجه:

در این دعوا یکی از طرفین مدعی است وجه نقدی را از طرف مقابل طلب دارد وطرف مقابل منکر این ادعاست. بعنوان مثال شخصی به صراف پولی پرداخت میکند تا صراف در مقابل ارزی را به حساب ایشان در خارج از کشور حواله نماید. حال مدعی است پولی به حساب وی حواله نشده و صراف نیز در مقابل ادعای دارد که پول را حواله کرده یا…..

 

۱۱-تغییر نام و نام خانوادگی:

 در این دعوا شخص خواهان تغییر نام یا نام خانوادگی است . مرجع رسیدگی به دعوای تغییر نام دادگاه عمومی ومرجع تغییر نام خانوادگی سازمان ثبت احوال است .

 

۱۲-تغییر سن:

در این دعوای که به طرفیت سازمان ثبت احوال طرح میگردد شخصی مدعی است که سن او از آنچه در شناسنامه قید گردیده کمتر ویا بیشتر است.

 

۱۳- اثبات حجر:

منظور از حجر عدم وجود قدرت و توانایی در انجام امور مالی است اقدامات شخص محجور در امور مالی صحیح نیست . لذا در این دعوا از دادگاه در خواست می گردد که بررسی نماید که شخص مورد نظر در یک دوره زمانی خاص محجور بوده یا خیر؟

۱۴- دعاوی قیمومیت :

افراد صغیر فاقد ولی قهری و افراد محجور برای انجام امور خود نیاز به قیم دارند لذا در دعاوی قیمومیت اصولا نصب قیم ویا تغییر آن ویا نحوء اقدامات قیم مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۵- اثبات نسب: 

دراین دعوی  نسبیت یک شخص مورد اختلاف است به عبارت دیگر اینکه پدر ویا مادر یک شخص چه شخصی است اختلاف وجود دارد لذا دادگاه بررسی و تصمیم خواهد گرفت که پدر یا مادر واقعی فرد مورد نظر چه کسی است.

 

۱۶- فرزند خواندگی :

در این دعوی امور مربوط به فرزند خواندگی در دادگاه رسیدگی میگردد.

 

۱۸-ممانعت از حق :

در این گونه دعاوی شخصی مدعی حقی است که  شخص دیگری مانع از استیفای این حق است .به عنوان مثال فرض کنید یک باغ پایین دست باغ دیگر قرار دارد و از قدیم حقابه باغ پایین دست از باغ بالادستی عبور می نمود وحال مالک باغ بالا دست مانع عبور حقابه گردیده است.

 

۱۹-  الزام به تنظيم سند تلفن وكشتي.

۲۰-استرداد اموال منقول

۲۱-دعوای ضرر و زيان ناشي از جرم 

۲۲-ابطال عمليات اجرايي،ارای دادگاهها

۲۳-دعاوي راجع به حق مانند حق شفعه

۲۴-اثبات اقاله يا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

۲۵-الزام به تغيير چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب خسارت به ساختمان شده است.

۲۶-مطالبه خسارت ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاظلاب

۲۷-ابطال راي داور.

۲۸-درخواست صلح وسازش در دادگاه.

۲۹-دعواي برائت از پرداخت وجه الكفاله

۳۰-دعوای تعيين داور و تقاضاي اجرائيه براي راي داور

۳۱-دعوای  فك رهن

۳۲-تصحيح نام در مدرك تحصيلی

۳۳-دعاوی وقف و توليت

۳۴-دعواي تغيير جنسيت

۳۵-دعواي ابطال پروانه حفر چاه

 

۳۶- دعواي تزوير و جعل در اسناد

۳۷-تشخيص صحت تاريخ معامله

۳۸-دعواي راجع به حقوق ارتفاقی

۳۹-گواهي رشد

۴۰-ابطال واقعه فوت رفع واقعه فوت از سند سجلی

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

۳ + ۳ =
Solve this simple math problem and enter the result.‎ E.g.‎ for 1+3, enter 4.‎