وکالتنامه

(( این نوشته شرح مختصری درمورد عقد وکالت(وکالتنامه)  ونکات پیرامون آن برای افرادی غیرمتخصص در رشته حقوق تهیه شده است))

مورد توجه ایرانیان خارج از کشور

افراد ایرانی که خارج از ایران هستند برای انجام امورمربوط به ایران خود از قبیل خرید مال ، فروش مال، دریافت حقوق بازنشستگی ، ازدواج ،طلاق ،اموربانکی ، امور بازرگانی، امور اداری ، امور مالی وغیره…. ناچارند از طریق سفارت های ایران در خارج از کشور اقدام نموده وبه یک شخص وکالت اعطاء نمایند تا این شخص به جای آنان این امور را انجام دهند. بنابراین تنها راه اعطای وکالت خارج از ایران صرفا واحد های کنسولی سفارتخانه های ایران در کشورها خواهد بود .اما برای این موضوع یک استثناء وجود دارد وآن اینکه این افراد اگر بخواهند امور دادگاهی خود را توسط یک وکیل دادگستری ایران انجام دهند ودر این حالت وکیل دادگستری  می تواند وکالت مورد نظر را شخصا در خارج از ایران از افراد ایرانی وحتی خارجیان دریافت وضمن تایید امضای وی نسبت به انجام امور حقوقی شخص مورد نظر در دادگستری ایران اقدام نمایند. به عبارت دیگر اگر وکیل رسمی دادگستری ایران خود شخصا در خارج از ایران با موکل خود ملاقات داشته باشد می تواند از موکل خود وکالت با اختیارات لازم برای امور قضائی دریافت نماید و در این صورت نیازی به واحد های کنسولی نخواهد بود.

 

اما وکالت یا وکالتنامه چیست؟

وکالت از منظر حقوقی یک قرارداد یا عقد محسوب می گردد. با زبان ساده تعریف قرارداد وکالت چنین خواهد بود:

(( هر شخصی از منظر قوانین از حقوق مختلف  وتکالیف معین بهره مند است. بعنوان مثال فرد می تواند مالی را خریداری کند یا مالی را که مالک آن است را  بفروشد و یا بدهی خود را پرداخت کند ویا طلبهای خود را از دیگران وصول کند وهزاران امور دیگررا شخصا انجام دهد  لذا همین شخص  به جای اینکه خود شخصا امورمربوط به انواع حقوق و تکالیف  خود را انجام دهد می تواند  به فرد دیگری نیابت یا وکالت می دهد که شخص وکیل به جای ایشان وبرای ایشان اقدام نماید لذا به ایناعطای نمایندگی عقد  وکالت گفته میشود .بنابراین اعطای اجازه به دیگران برای انجام امورقانونی همان وکالت است وآثار اقدامات شخص وکیل به شخص اجازه دهنده یا همان موکل بر می گردد))

در این حالت به شخصی که وکالت می دهد موکل گفته می شود وکسی که وکالت می گیرد وکیل اطلاق میگردد.

 توصیه های جدی بخصوص برای ایرانیان خارج از کشور اینکه هنگام اعطای وکالت به نکاتی که ذیلا اشاره شده دقت نمایند.

اینجانب به عنوان وکیل دادگستری در طول مدت فعالیت حرفه ای وکالت خود، پرونده های متعددی در دادگاههای ایران داشته و دارم که مشکلات این گونه پرونده ها به علت عدم توجه افراد در زمان اعطای وکالت پیش آمده است. چه بسا این عدم توجه به نکات ساده همزمان با تنظیم وکالتنامه باعث تضییع حقوق افراد شده است . بنابراین همواره در اعطای وکالت به دیگران دقت لازم را داشته باشید تا در آینده دچار مشکلات نگردید.

هموطنانی که به هر علت از کشور خارج می گردند ناچاراً باید به واسطه همین اعطای  وکالت به دوستان یا نزدیکان خود، امورقانونی خویش را در داخل کشور انجام دهند. فرضاً خانه ای دارند می خواهند بفروشند یا اجاره دهند یاحقوق استخدامی خود را وصول نمایند یا امور دیگری را انجام دهند. به این افراد توصیه اکید می گردد که توجه مضاعف داشته باشند که به چه اشخاصی وکالت میدهند وبراساس همین وکالت چه اختیاراتی را واگذار می نمایند.موکلی داشته ام که به قصد اعطای وکالت برای اجاره منزلی در شیراز به یکی از اقوام خود وکالت داده بود غافل از اینکه حق فروش رانیز اعطا نموده بود وشخص وکیل باوصف رابطه فامیلی بسیار نزدیک اقدام به فروش خانه موکل نموده بود واساسا تا سه سال اطلاعی از فروش نداده بود . ومشکلات دیگر….که از حوصله بحث خارج است. در این پرونده وجود رابطه نزدیک خویشاوندی و عدم توجه به متن وکالتنامه باعث وسوسه وکیل منتخب شده بود ونهایتا به حقوق برادر خویش تعرضنموده بود. لذا در انتخاب فردی که به عنوان وکیل خود برمیگزیند توجه داشته باشید و از همه مهمتر اینکه اختیارات قانونی که به فرد اعطاء می نمائید بیشتر وبیشتر دقت کنید وحتما با یک فرد متخصص مشاوره کنید بدیهی است پرداخت حق المشاوره در این مرحله بسیار ناچیز تر از خسارات احتمالی خواهد بود.لذا از قدیم گفته اند مواظب اموال خود باشید تا همسایه را دزد نسازید.

 

نکات بسیار مهم برای تنظیم وکالت:

۱- به چه  شخصی وکالت می دهید؟

در انتخاب وکیل حتما توجه کنید که فرد مورد اعتمادی باشند . اگرچه این وکیل از نزدیکان شما باشند.

۲- همیشه از وکیل خود بخواهید بطور شفاف به شما گزارش بدهند که با وکالتی که برای ایشان داده اید  چه اموراتی را انجام داده اند چون قانونا باید وکیل همواره به موکل خود جوابگو باشد چراکه اساسا برای موکل کارمی کند. حتی می توانید ضمن وکالتنامه  فرد وکیل منتخب خود را مکلف به ارائه گزارش در زمان معین نمایید.

۳- سعی کنید قبل از هر امری با وکیلی که انتخاب میکنید یک قراردادمکتوب داشته باشید و راجع به حق الزحمه ایشان توافق  داشته باشید. فرض مثال خانه ای در ایران دارید ومی خواهید به خواهر یا برادر خود وکالت بدهید که ایشان این خانه را اجاره بدهند واجاره بهاء ملک را وصول  وبه موقع مستاجر را تخلیه ومستاجر جدیدانتخاب کنند و….در این حالت مشخص کنید برای این کاری که وکیل شما انجام میدهند چه میزان حق الزحمه پرداخت خواهید کرد .تکالیفی که از وکیل خود انتظار دارید چه خواهد بود.با این  فرض همواره می توانید از ایشان بخواهید که گزارش کار به شما بدهند وهمواره این مطلب را زنده نگه می دارید که شما کماکان مالک هستید و پول اجاره بهاء برای شماست و اساسا به وکیل خود می فهمانید که ایشان سمت وکیل را دارند و مالک آن خانه شما هستید . از همه مهمتر اینکه در کنار وکالت نامه ای که دارید معین می کنید که وکیل شما باید چه اموری را به واسطه این وکالت نامه انجام  دهند. چون باور غلط این هست که شخصی که به خارج می رود وضع مالی خوبی دارد وچه بسا نیازی به این مبالغ ندارد و کما اینکه با این باور به خود ،حق  تجاوز به اموال شما می دهند.لذا داشتن یک نوشته با وکیل خود که تعهدات شما وایشان را روشن کند بسیار مفید خواهد بود.

۴- در تنظیم وکالتنامه همیشه توجه داشته باشید که از تخصص یک وکیل دادگستری ومشاور حقوقی  استفاده کنید و وکالتنامه خود را برای همان منظوری که دارید تهیه وامضاء کنید.چه پرونده های عدیده ای در دادگستری ایران تشکیل شده است که وکالت نامه ها برای یک منظور اعطاء گردیده ولی داخل وکالتنامه چه اختیاراتی که نوشته نشده وهمین امر موجب زیان فراونی گشته است. توجه کنید اکثر سفارت خانه های ایران در کشورهای خارجی یکسری وکالتنامه های بصورت متن پیشنهادی تهیه کرده اند. لذا توصیه اکید این هست متن این فرم ها را قبل از امضاء حتما با یک فرد متخصص بررسی کنید و  مشاوره بگیرد تا اختیار انجام کاری را به وکیل خود می دهید  همان باشد که قصد آن را دارید ، نه کمتر ونه بیشتر و همیشه به این نکته توجه کنید که متن وکالتنامه در واقع یک متن کاملا تخصصی وحقوقی هست لذا قبل از اقدام ، توجه کنید تا بعداً پشیمان نشوید.

۵- افراد بسیاری سودجوهستند همواره مدعی هستنددر رشته حقوق تخصص دارند و هر وکالتنامه ای که شما نیاز داشته باشید را تهیه خواهند کرد در حالی که آنان تخصصی در این امور ندارند وحتی با فرض انجام کار در آینده هیچ مسولیتی نخواهند داشت . لذا در صورت بروز مشکل آن ها جوابگو نخواهند بود . بنابراین تاکید مجدد این که کار را از کاردان متخصص وحرفه ای بخواهید.

۶- در وکالتنامه خود همواره مدت قرار دهید چون وقتی یک وکالتنامه فاقد مدت است به وکیل آن وکالتنامه اجازه می دهد همواره وبرای همیشه بتوانند موارد اختیارات اعطاءشده را انجام دهند .

این متن توسط جعفر مصطفی وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی ایران(مدیر سایت)تهیه  شده است .

خدمات موسسه ایرکا راجع به امور مرتبط با وکالتنامه :

۱- ارائه مشاروه حقوقی تخصصی در زمینه تنظیم انواع وکالتنامه بر حسب نیاز.

۲- تنظیم انواع وکالتنامه و قرارداد های الحاقی به وکالتنامه ها .

۳- قبول انجام امور قانونی شما در ایران بصورت حرفه ای از طریق اعطای وکالت.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

۱۳ + ۷ =
Solve this simple math problem and enter the result.‎ E.g.‎ for 1+3, enter 4.‎