مقالات حقوقی و مهاجرت

فارسی

تعریف نحله در روابط زن وشوهر

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

 

 

 

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

- دوشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٤

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

 

دعوی خلع ید از ملک مشاع توام با قلع و قمع ابنیه و قطع اشجار مغروس و...

دعوی خلع ید از ملک مشاع توام با قلع و قمع ابنیه و قطع اشجار مغروس و تمایز ....

نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ 

عنوان مقاله:

دعوی خلع ید از ملک مشاع توام با قلع و قمع ابنیه و قطع اشجار مغروس و تمایز قواعد آن بر دعوی تخلیه ملک مشاع

 نویسنده: عباس محمدزاده – کارشناس حقوق بانکی و کارشناس رسمی دادگستری ۲۶خرداد۱۳۹۲   

 

   مقدمه:

بررسي مناسبات مالي زوجين در زمان طلاق

 

 

 

 

 

بررسي مناسبات مالي زوجين در زمان طلاق 

امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه

 

 

 

 

 

امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه

 

براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.

در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي افتادند، متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع ميکردند.

آشنای با عقد(قرارداد) وکالت

 

 

آشنایی با عقد (قرارداد)وکالت

 

بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد: 

 

 

:

۱-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است: